History / Historie

The first remark about the village is from the year 1489. Before the WWII there were 42 houses with 177 inhabitants. The village disappeared slowly after the displacement of German inhabitants. Currently there is about 10 properties including the Chapel of St.Kateřina. Not far off is Skalský pond (Gebharzteich) with 4ha and a pond Olien (Olienteich) with the size 3ha. The settlement is named today Skalka. 
(taken from the server Disappeared settlements).

První zmínka o obci je z roku 1489. Před 2. světovou válkou zde bylo 42 domů, ve kterých žilo 177 obyvatel. Obec zanikla postupně po roce 1945 po odsunu německého obyvatelstva. V současné době je zde asi deset objektů včetně kaple Svaté Kateřiny. Nedaleko je Skalský rybník (Gebharzteich), který má 4 ha a rybník Olienka (Olienteich) s rozlohou 3 ha. Osada se dnes jmenuje Skalka.
(převzato ze serveru Zaniklé obce)

Žádné komentáře: