neděle, dubna 14, 2019

Climate change is real / Klima se mění

Climate change through global warming is real.
There is evidence, that glaciers are retreating, ice sheets are shrinking, sea level rises, Arctic sea ice is declining, extreme weather events are on the rise.

Změna klimatu vlivem globálního oteplování je skutečná.
Existují důkazy, že ustupují ledovce, ledové kry se zmenšují, stoupá hladina moře, ustupuje led na mořích v Arktidě, roste počet extrémních povětrnostních událostí.

But hopefully we still have a chance ...

Snad ale ještě máme šanci ...Žádné komentáře: