neděle, května 12, 2013

Dva roky ubehly ...

a manžel stále pracuje v Saudské Arábii. Inu, ale, což ...

Práce je tam jistě zajímavá, o tom není pochyb - pracovat v mezinárodním společenství je vždy zajímavé a vzrušující. Sama jsem měla příležitost pracovar pár let v Evropském institutu bioinformatiky v Hinxtonu, UK, takže vím, o čem mluvím ... ale role oddané manželky uprostřed pouště se zbytkem rodiny na míle daleko by byla jednodušší, kdybych se narodila v Asii a ne ve střední Evropě ;) ... nebo byla aspoň o 20 let mladší a neměla rodinu a přátele jinde.

Ačkoliv se může zdát že si stěžuji, není tomu tak. Poznala jsem relativitu života v různých zemích (jen si zkuste jet na pravé straně silnice při pobytu v Anglii ;)), ale vracet se domů po 20ti letech v cizině, když jsme původně odjížděli na rok a půl je něco jiného, zvlášť když je naší domovinou Česká republika, která se po sametové revoluci v roce 1989 postupně mění v demokratický stát ... občas i tady si připadám jako cizinec :)  A někdy se může hodit pohlédnout na Prahu (a zbytek republiky) očima cizince.


Praha v letech po sametové revoluci vzkvétala, domy a pamětihodnosti se opravují, došlo k výraznému zlepšení hromadné dopravy, čím dál více informací je dostupných i v jiných jazycích než česky ... a knihkupectví jsou plná nově vydávaných knih včetně těch v dobách socialismu zakázaných - což znamená, že až se po návratu usadím, budu mít co dohánět. Uvidíme ...


Two years on ...

... and my husband still works in Saudi Arabia. Well, well, well ...

No doubt about the fascination of the job there - working in an international environment is always interesting and enhancing, I've had the privilege to be working for a while in the European Bioinformatics Institute, Hinxton, UK so I know what I'm talking about - but playing the role of a devoted wife in the desert having the rest of the family miles away would be easier if I were born somewhere in Asia and not in the central Europe ;) ... or were at least 20 years younger and didn't have any relatives and friends elsewhere.

Although it may seem I'm complaining, I'm not. I've learned the relativity of living in the different countries (just try to drive on the right-hand side of the road in England ;)), but coming home after 20 years when we originally planned to be away for one and half taking into account the Czech land's changeover into a democratic country since 1989 is a different matter ... sometimes I feel like a stranger here too :)

Having said that it may not be all that bad to view Prague (and the rest of the republic) using the eyes of a tourist.

Prague flourished during those years after Velvet revolution, houses and monuments are being renovated, public transport improved considerably, more and more information is offered in other languages than Czech and more and more books are published including those banned before 1989 meaning that I'll have a lot to catch up once I settle back. Let's see ...