čtvrtek, listopadu 11, 2010

Po pár letech ...

Po pár letech přidávám pár aktuálních informací -

v průběhu dosavadního pobytu v UK jsem zahájila proces registrace mezinárodní knihovny (v rámci občanského sdružení Library Kebharec o.s.), která bude obsahovat převážně anglické knihy (získané od britských charit, spolků a občanů), ale věřím, že se mi postupně podaří získat i knihy v jiných jazycích.

Současně probíhají i práce na budově, které mi umožní dlouhodobější pobyt a možnost se seznamovat s okolím a jeho obyvateli. Věřím, že to bude doba zajímavá, naplněná množstvím nových zážitků a nápadů.

Více se dozvíte na http://kebharec.the-sengers.org/

Years on ...


After some time I decided to add some news about the progress -
while still living in the UK, I'm in the process of registering the international library (as a part of civic association Library Kebharec o.s) that would contain mainly books in English (acquired mainly from British charities, associations and citizens), though - over the months/years I hope to be able to get books in other languages.

In the same time a part of the building is being renovated to allow me (and to stay there for a while and familiarize myself with the local countryside and the community. I trust the time will be full of new and exciting challenges.

For more information visit http://kebharec.the-sengers.org/.