sobota, května 01, 2010

King Abdulah University of Science and Technology (KAUST)

I could just leave the link to KAUST here and let you browse their website, but I've got the urge to add some of my first impressions (it's about 2 weeks I'm here) which are - believe it or not - quite positive.

The University officially opened in September 2009 in the presence of its founder King Abdullah (see Al Jazeera's report on YouTube) and although there is still ongoing building works in the campus, it does not interfere with everyday life (most of it being done behind the barbed wire).

Apart from the University buildings the campus includes also the housing for faculty members, staff and students, schools (from early childhood centers to the age of 18), commercial centers (shops that provide for food and the daily used items as well as the canteen and a few restaurants) and other community services (including regular shuttle buses around the campus, but also to some distant places and shopping malls) and last but not least the recreational facilities (especially well equipped sport center and the libraries are much appreciated by myself). Being at the seaside (Red sea) the campus has its own beach with the white sand from the Spain and a marina with yacht and sailing facilities. As you can see the campus is very well prepared for 'the life in a bubble' :)

As is the case with all new places you can find it somewhat tricky at times - the other day we needed help as the stove was giving me shocks (maybe it tried to tell me not to cook :)), but the maintenance team came within 1/2 hour to join the wires properly.

In no case should I forget to mention the Museum of Science and Technology in Islam that in a catching and absorbing way celebrates the contributions of Muslim scholars to the science and technology during the first Golden Age of Islam from the 7th to 17th century. Just to read and digest the information there would take me few weeks.

Univerzita vědy a techniky krále Abdullaha

Mohla bych tu nechat jen odkaz na stránky KAUSTu, abyste se jimi sami pročetli, cítím však potřebu podělit se o něco prvních dojmů, které jsou - věřte nebo ne - vcelku pozitivní.

Univerzita byla oficiálně otevřena za přítomnosti krále Abdullaha v září 2009 (viz. záznam Al Jazeery na YouTube) a přestože se v areálu stále pilně buduje, nebrání to běžnému každodennímu životu (většina stavebních prací se odehrává za plotem).

Kromě universitních budov areál obsahuje domy pro profesory, vědce a studenty, školy (od mateřských po střední školy do 18ti let), obchodní centra (obchody s jídlem a základními každodenními potřebami, ale i jídelna a několik restaurací) a jiné služby (včetně pravidelných autobusových linek v rámci areálu a do obchodních center v okolí), v neposlední řadě a rekreační vybavení (zvláště si užívám dobře vybavené sportovní centrum a knihovny). Jelikož je areál na pobřeží Rudého moře, má i vlastní pláž, kam byl dovezen bílý písek přímo ze Španělska, a přístav. Jak vidíte, areál je dost dobře připraven pro 'život v bublině' :)

Jak už je obvyklé, na nově vznikajících místech se občas vyskytne nějaký ten problémek - tuhle jsem například vařila a poklice mi začaly dávat rány (možná se mi snažily sdělit ať nevařím :)), takže Martin zavolal údržbáře. Přijeli téměř vzápětí, zjistili, že sporák nebyl uzemněn a závadu odstranili.

KAUST má i vlastní Museum vědy a technologie v Islamu, které poutavým způsobem přibližuje přínos Muslimských vědců v období Zlatého věku Islámu (7.-17.století). Jen přečtení a poslech všech materiálů by mi zabralo několik týdnů, fascinující jsou modely různých pump, časových strojků či větracího systému budov.

Nezapomenutelným (a nepřehlédnutelným) bodem areálu je mešita. Její modrozlatá kopule a věže minaretu jsou viditelné odevšad a 5krát za den se z ní areálem rozléhá výzva k modlitbám.