Location / Poloha

Skalka by Nová Bystřice is situated to the right from the road 152 from Nová Bystřice to Staré Město neath Landštejn close to the border with Austria.

Skalka u Nové Bystřice leží vpravo od silnice 152 při cestě z Nové Bystřice do Starého Města pod Landštejnem nedaleko rakouských hranic.

Žádné komentáře: